Malé podnikanie
Podvihorlatské noviny

Športový deň 2012, ukážky bojov z 2.sv.vojny