Malé podnikanie
Podvihorlatské noviny

Výlet detí z Materskej škôlky Kamienka v Kamenici na detské predstavenie