2009

Výsledky súťaže

Na základe hlasovania návštevníkov stránok www.kamienka.sk bola zvolená ako najkrajšia záhradka v našej obci záhradka zobrazená na nasledovných fotografiách. Táto záhradka získala najviac spomedzi všetkých hlasov.

Víťazovi srdečne gratulujeme.

Víťazná záhradka súťaže o najkrajšiu záhradku obce