Malé podnikanie
Podvihorlatské noviny

Detský karneval

Veselo bolo deťom z MŠ v Kamienke, keď sa dňa 01.02.2008 zabávali na svojom maškarnom plese. Deti sa zmenili na princezné, zvieratká, pirátov či šašov. Celé dopoludnie tancovali, súťažili, pochutnávali si na pohostení, ktoré pre nich pripravili tety kuchárky. Každá maska bola odmenená, no najkrajšou odmenou boli rozžiarené detské očká, radosť, dobrá nálada a pekný zážitok, na ktorý budú dlho spomínať, lebo: „Už še Fašang kraci, už še nenavraci!"

Anna Škubová