Malé podnikanie
Podvihorlatské noviny

Malá ale pútavá výstava

Deti z MŠ v Kamienke poprinášali zo záhrad svojich rodičov a starých rodičov zeleninu a ovocie. Pod dohľadom svojej učiteľky pripravili malú ale pútavú výstavu plodov zeme. Touto zaujímavou prácou si nielen skrášlili vstupnú miestnosť ale aj samé spoznávali rozličné druhy zeleniny a ovocia.

Ing. Benjamín Blaha