Malé podnikanie
Podvihorlatské noviny

Otázka starostovi


Položiť otázku starostovi

strana 2 z 6
« predošláďalšia »
 • Otázka

  Otázka pre starostu: Pán starosta, chcem sa opýtať, kedy dáte na iternet zápis z posledného zasadania OZ. Ďakujem občan Kamienky. Otázka pre starostu: Dobrý deň pán starosta. Zdá sa mi,že odpovedáte na otázky ktoré Vám sedia, t.z. otázky seriózneho charakteru. Ak otázka,kedy dáte zápis z posledného zasadania OZ na stránku Kamienky nie je seriózna, tak neviem. Ďakujem.

  Odpoveď:
  Odpovedám na všetky otázky zvyčajne do 30 dní. Je pravdou, že prednosť majú otázky, pod ktorými je uvedený aj autor. To svedčí o serióznom prístupe a predovšetkým o serióznom záujme o nejakú problematiku. Zápis z posledného zasadnutia OZ nie je zatiaľ uverejnený preto, že čakáme na stanovisko MF SR, ktoré nám vytklo formát v ktorom uvádzame dokumenty.

  Otázka č.46 bola zodpovedaná 05.02.2009

 • Otázka

  Otázka pre starostu: Dobrý deň pán starosta, keď tak spätne sledujem všetky tie otázky na Vás, ktoré sú skôr deštruktívne ako povzbudivé (nehovoriac o ďakovných), možno by bolo dobré, ak by ste v krátkosti načrtli na čom spolu s poslancami OZ pracujete, pretože nie každý má čas sa zúčastniť verejnej schôdze (a veľakrát tam ani nie je čas alebo priestor to povedať). Jedná sa mi hlavne o plány, ktoré nie je vidieť hneď, ale bude dobré, ak budú zverejnené kvôli lepšej a širšej informovanosti obyvateľstva. Vďaka vopred za odpoveď. Ing. Andrej Škuba

  Odpoveď:
  Som starostom obce a spolu s OZ pracujeme v období, ktoré sa už nezopakuje. Mám na mysli obdobie možnosti čerpania finančných prostriedkov na rozvojové aktivity obce zo štrukturálnych fondov EU. Spoluúčasť obce pri týchto projektoch je 5%. Činnosť OZ, ObÚ a moja je zameraná predovšetkým na kvalitnú prípravu projektov, aby možnosť, keď môžeme získať 95% finančných prostriedkov potrebných na realizáciu projektu sme aj využili. Je ale aj pravdou, že pre získanie takýchto prostriedkov platia dosť tvrdé pravidlá a tie sa naviac ešte dosť často menia, čo si aj z našej strany vyžaduje flexibilné zmeny . Je pripravený projekt rekonštrukcie miestnych komunikácii, ktorý je pre nás prioritný a projekt rekonštrukcie kultúrneho domu. Pripravili sme aj projekt pre dokončenie kanalizácie vetvy A2, ktorá ide po uličke. Projekt je už odovzdaný na Enviromentálny fond. Pripravili sme aj projekt rekonštrukcie detského ihriska pri MŠ a odovzdali sme ho Karpatskej nadácii, ktorá vyhlásila výzvu. Pevne veríme, že naše projekty budú pri hodnotení úspešné. Pri všetkých tých prípravách na väčšie investície sa realizovali aj drobné úpravy. Vymenili sa dvoje dverí a opravilo rozpadajúce sa schodisko v kultúrnom dome. Vymaľovala sa celá MŠ vrátane dekoračných malieb na stenách, jednoducho celá MŠ sa zmodernizovala. Do kuchyne sme zakúpili robot, novú chladničku s mrazničkou, jedálenský servis a nové hrnce. Vymaľovala sa sála KD, sociálne zariadenia a chodba na obecný úrad. Z prostriedkov, ktoré sme dostali za to, že organizujeme aktivačné práce sme zakúpili novú profesionálnu kosačku a elektrocentrálu. Organizujú sa aj rôzne akcie, ktoré sú v prevažnej miere hradené zo sponzorských príspevkov. Z mojej iniciatívy bola v parlamente navrhnutá aj novela zákona o lesoch. Naďalej pracujeme spolu s OZ na tom, aby ľudia mohli chodiť do lesa. Úspechom je aj to, že od roku 2009 dostanú vstup na tri roky za 150 Sk. Popritom všetkom má obec aj iné samosprávne povinnosti, ktoré ako starosta obce musím zabezpečovať. Svoju funkciu chápem ako službu ľuďom, preto sa snažím našim občanom čo najviac pomáhať. To všetko si vyžaduje pracovné nasadenie, čas, pevné nervy a pritom navonok nie je nič vidno. O našej obci však teraz už vedia nielen v regióne ale aj na Slovensku. Máme vynikajúcu internetovú stránku, na ktorej prezentujeme svoju činnosť. Práce je však stále veľa a ja sa ju snažím vykonávať so srdcom, pomáha mi pritom aj obecné zastupiteľstvo a pevne verím, že spolu sa nám podarí vybudovať modernú obec, proste takú, na ktorú budú jej občania hrdí. Ďakujem za otázku.

  Otázka č.45 bola zodpovedaná 01.12.2008

 • Otázka

  Otázka pre starostu: precosaneviete starat oobec

  Odpoveď:
  Musím sa priznať, že Vašej otázke nerozumiem. Pomohlo by možno bližšie špecifikovať Vašu narážku, avšak ďakujem aj za takúto otázku.

  Otázka č.44 bola zodpovedaná 30.10.2008

 • Otázka

  Otázka pre starostu: Vážený pán starosta, ako občan tejto skvelej dedinky by som rád uviedol do obehu niektoré aktivity, ktoré som už nižšie spomínal. S vysokorýchlostným internetom a s výškou záujemcov oň som priamo spojený. Kto som?? Som ten, kto u Vás praxoval. Rád by som sa podieľaľ nie len na modernizácii obce, čo sa týka elektroniky, sveta internetu (rád by som prerobil stránku obce) ale tiež by som rád bol spoluorganizátorom pri tvorení projektov na modernizáciu obce. Či už by šlo o mini internetovú kaviareň, prípadne iné projekty, ktoré mi lietajú hlavou a verte, že je ich dosť. Jediné, čoho je potreba je chuť to urobiť a samozrejme finančné prostriedky, ktoré dúfam, sa budú dať získať či už z fondov EÚ, alebo iných sponzorských zdrojov. Snáď len JEDNA ZLÁ poznámka a to je že by som ocenil umiestnenie dopravnej značky/značiek pri strednej zastávke v obci. Nie je tam totiž jasné, kto má prednosť, a preto už ako aj vodič sa o to zaujímam a dúfam, že sa to bude riešiť. Ďakujem.

  Odpoveď:
  Veľmi som potešený tvojim kreatívnym návrhom a obdivujem tvoje zdravé sebavedomie a chuť niečo dokázať. Najjednoduchší spôsob ako veci posunúť dopredu je však osobné stretnutie. Už dlhšiu dobu hľadám vhodného mladého človeka na užšiu spoluprácu a bol by som potešený ak by si môj návrh prijal. Internetovú stránku obce nám spravuje odborník a ja pevne verím, že pri ňom by si sa mohol aj ty posunúť dopredu. Dopravné riešenie križovatky máme odsúhlasené dopravný inšpektorátom ako aj riešenie všetkých križovatiek v obci. Realizované by mohli byť na budúci rok. Zatiaľ sa treba riadiť predovšetkým pravidlom pravej ruky.

  Otázka č.43 bola zodpovedaná 30.10.2008

 • Otázka

  Otázka pre starostu: Vážený pán starosta, chcel by som vedieť, aká je situácia s vysporiadaním pozemkov pod obecnými cestami, ktoré sú vo vlastníctve miestneho Urbársko pasienkového spoločenstva. Vopred ďakujem za vyčerpávajúcu odpoveď aj s označením predmetných parciel. S pozdravom občan Kamienky

  Odpoveď:
  Jedná sa o parcelu č. 212/2 vo výmere 1080 m2, to je točňa na hornom konci a parcela č. 709/9 vo výmere 2640 m2 , ktorá sa nachádza na nižnom konci od Mariána Kolesára ku ihrisku. Tieto parcely zapadajú do koloritu verejných priestranstiev a o ich údržbu sa v podstate stará obec alebo občania susediaci s týmito parcelami. Vzhľadom k tomu, že obec má vysporiadané ostatné pozemky pod miestnymi komunikáciami poriešenie ešte týchto dvoch parciel by veľmi uľahčilo prácu obce pri žiadostiach o finančné prostriedky na rekonštrukcie a opravy miestnych komunikácii. Napríklad občania na hornom konci ma požiadali o zakúpenie materiálu a oni svojpomocne chcú točňu upraviť a vysadiť vo vnútornom okruhu kvety.

  Otázka č.42 bola zodpovedaná 30.10.2008

 • Otázka

  Otázka pre starostu: Pán starosta,prečo ste nám ešte neodpovedali na otázku týkajúcu sa voľne pobehujúcich psov po dedine? Je to až taká neseriózna otázka?Občan Kamienky.

  Odpoveď:
  Vážený občan, nezaregistroval som ešte podobnú otázku, pretože by som na ňu už odpovedal. Problematiku chovu psov rieši Všeobecné záväzné nariadenie obce Kamienka o chove a držaní psov na území obce Kamienka Č. 2 / 2007. Je pravdou, že ľudia túto problematiku podceňujú a chovu psov nevenujú primeranú pozornosť. Obecným rozhlasom sme upozorňovali občanov na akútny problém voľne sa pohybujúcich psov a aj na možnosť odchytu týchto psov, ku ktorému v roku 2009 ak sa situácia nezlepší aj pristúpime.

  Otázka č.41 bola zodpovedaná 30.10.2008

 • Otázka

  Otázka pre starostu: Pán starosta chcem poukázať na prácu vašej pracovníčky pani Semancovej.Nepáči sa mi že vynáša klebety a rôzne informácie kedže ma prístup k osobným udajom.Dakujem

  Odpoveď:
  Pani M. Semancová, v zmysle zákona 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov, absolvovala odborné školenie o ochrane týchto údajov a je držiteľkou certifikátu, na základe ktorého môže aj školiť pracovníkov na ochranu osobných údajov. Som preto presvedčený o tom, že pri svojej práci zodpovedne dodržiava príslušný zákon a obavy o únik osobných údajov sú neopodstatnené. Je ťažko posúdiť vynášanie klebiet pokiaľ nie je možná konfrontácia. Avšak ak máte pocit, že sú o Vás šírené nepravdivé informácie z prostredia nášho úradu treba to oznámiť osobne a ak sa potvrdí opodstatnenosť budú vyvodené aj opatrenia .

  Otázka č.40 bola zodpovedaná 15.08.2008

 • Otázka

  Otázka pre starostu: p. Starosta, kde by som sa dozvedel niečo o obci a počte obyvateľov. Je tam uvedených veľa informácii, ale toto som nenašiel. Ďakujem Lukáč

  Odpoveď:
  Pán Lukáč je treba kliknúť na kolonku Samospráva a následne Štatistické údaje o obci. Ďakujem za otázku.

  Otázka č.39 bola zodpovedaná 10.07.2008

 • Otázka

  Otázka pre starostu: Dobry den, pan starosta, nemohli by ste zabezpecit vymazanie informacii o krasnej prirode Kamienky, Vihorlatu atd. z tejto stranky, nakolko nema logiku reklamovat nieco, co je nedostupne? Moji ceski znami navstivili Poloniny a chceli aj Vihorlatske vrchy, ale to samozrejme nejde. Nie je to skoda? Mam este druhu otazku. Ci mate zabezpeceny vstup vy a ak ano, na zaklade coho? Mimochodom, usilie o povolenie vstupu len pre obcanov obce bude mat pravdepodobne problem s Ustavou SR a rovnostou obcanov. Verim, ze tento prispevok neodignorujete a nezmazete.

  Odpoveď:
  Nikdy som neodignoroval žiaden príspevok, či už bol v pozitívnom alebo negatívnom slova zmysle. Je mi ľúto, že momentálna situácia, respektíve nezmyselný zákon, nedovoľuje verejnosti vstup do vojenských lesov. Moje, ale aj úsilie okolitých starostov, je zamerané k dosiahnutiu novely zákona. Je to však časovo a odborne zložitý proces a predovšetkým je k tomu potrebná aj politická vôľa. Pevne verím, že sa nám to podarí dotiahnuť do úspešného konca. Ten problém s Ústavou SR si lepšie naštudujte lebo tam máte veľké medzery. Čo sa týka vstupu do Vojenského obvodu tak ten mám pre plnenie úloh obce. Vstup do vojenských lesov nemám.

  Otázka č.38 bola zodpovedaná 10.07.2008

 • Otázka

  Otázka pre starostu: Vážený pán starosta: Chcel by som sa opýtať, či sa už pohla otázka vysokorýchlostného internetu ďalej? Ako sa pohla otázka s predajom nehnuteľností, lebo tu žiadny ďalší postup nevidím. Rád by som prispel nejakým spôsobom k rozvoju obce. Či už propagovaním na internete alebo iným spôsobom, trebars novými fotografiami, novými nápadmi a myšlienkami. Ako ekonón by som mohol navrhnúť kde by mohla obec investovať peniaze a ako cez leto zapojiť mládež do obecných brigád, či už zbierania odpadkov, prípadne opráv zastávok, ktoré sú v dezolátnom stave, natierania obecných zariadení ako mosty za nejakú finančnú odmenu. Takto by sa mládež mohla znova angažovať. Ako plánujete využiť budovu školy? Mohla by sa tam zriadiť vývarovňa pre dôchodcov, prípadne dom pre dôchodcov, vznikli by tak pracovné príležitosti. Neplánuje obec v budúcnosti výstavbu rekreačného zariadenia v oblasti POD BRISKOM?? Bolo by náročné vytvoriť obecný mesačník? Obec by z môjho pohladu trebalo modernizovať. Určite sa nájdu ľudia z obce, ktorí budú pomáhať pri jej modernizácii a skrášlovaní. Ako sa mienia využiť prázdne priestory KD? Mohla by sa tam zriadiť posilovňa, dosť mladých ľudí posiluje. Možno častejšie diskotéky, alebo posedenia. Vystúpenia školkarov častejšie aj za malý poplatok napr. 20sk- vstupenka. Prípadne inak organizované vystúpenia, prípadne využitie haly na premietanie filmov. Je veľa možností. Dakujem za odpoved aj ked ich bude asi viac :) S pozdravom občan Kamienky

  Odpoveď:
  Mladý pán ekonóm. Vážim si Vaše myšlienky a nápady ale nemyslíte si, že osobným stretnutím, poprípade vystúpením z anonymity, by uvedené vízie mohli dostať reálne kontúry?

  Otázka č.37 bola zodpovedaná 28.05.2008

strana 2 z 6
« predošláďalšia »