Malé podnikanie
Podvihorlatské noviny

Vitajte u nás

Napĺňa ma pocit radosti, keď Vás môžem privítať, milí návštevníci, na našej webovej stránke. Snažíme sa Vám poskytnúť ucelený obraz o histórii, ale aj o súčasnom živote v našej obci. Viem, že mnohí dychtivo hľadáte vo fotogalérii svojich príbuzných alebo známych, iným možno učaruje kus krásnej prírody a niektorých zaujímajú aktuálne informácie. Vyhovieť sa snažíme všetkým a stránku priebežne aktualizujeme, aby bola zaujímavá po celý rok.

Boli by sme radi, ak táto stránka osloví vizuálnych návštevníkov, vyvolá v nich túžbu aj skutočne navštíviť našu dedinu a spoznať tu milých a úprimných ľudí.

Ing. Benjamín Bláha - starosta

Ing. Benjamín Bláha 
starosta obce

Novinky