Malé podnikanie
Podvihorlatské noviny

Vitajte u nás

Napĺňa ma pocit radosti, keď Vás môžem privítať, milí návštevníci, na našej webovej stránke. Snažíme sa Vám poskytnúť ucelený obraz o histórii, ale aj o súčasnom živote v našej obci. Viem, že mnohí dychtivo hľadáte vo fotogalérii svojich príbuzných alebo známych, iným možno učaruje kus krásnej prírody a niektorých zaujímajú aktuálne informácie. Vyhovieť sa snažíme všetkým a stránku priebežne aktualizujeme, aby bola zaujímavá po celý rok.

Boli by sme radi, ak táto stránka osloví vizuálnych návštevníkov, vyvolá v nich túžbu aj skutočne navštíviť našu dedinu a spoznať tu milých a úprimných ľudí.

Ing. Benjamín Bláha - starosta

Ing. Benjamín Bláha 
starosta obce

Novinky

 • Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie: ocukamienka@stonline.sk
  21.08.2017
 • Východoslovenská distribučná, a.s. oznamuje občanom, že   04.08.2017   bude prerušená dodávka elektriny v celej obci od 07:00- 18:30. 
  19.07.2017
 • Verejná vyhláška oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania 
  13.07.2017
 • Vrejná vyhláška - oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania 
  13.07.2017
 • Voľby do orgánov samosprávnych krajov - Informácie pre voliča.
  04.07.2017
 •  Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Zisťovania o používaní palív v domácnostiach. Jeho účelom je získať informácie o individuálnom vykurovaní rodinných domov. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú pre účely emisnej inventúry, pre zlepšenie energetickej bilancie a v neposlednom rade na to, aby Slovensko vedelo v budúcnosti plniť požiadavky na vysokú kvalitu ovzdušia a európske a medzinárodné záväzky zníženia národných emisií.

   

       Na Slovensku bolo do tohto jednorazového zisťovania pre rok 2017 vybraných takmer 270 obcí, medzi nimi aj

                                                                                       KAMIENKA. 


  Zisťovanie sa uskutoční od 1. júla do 31. augusta 2017.


       V tomto období vybrané domácnosti navštívi pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach služobným preukazom. Všetky informácie a názory, ktoré nám v rámci tohto zisťovania domácnosti poskytnú, sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky. Ochranu dôverných údajov upravuje zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike. Za ochranu dôverných údajov zodpovedá Štatistický úrad SR. Podrobnejšie informácie sa môžete dozvedieť na stránke ŠÚ SR na adrese www.susr.sk alebo telefonicky na 051/7735 323 - Ing. Marta Mačejovská. 
  04.07.2017

 •  Plán činností vo Vojenskom obvode Valaškovce na mesiac Júl 2017.
  28.06.2017
 •  Starosta obce pozýva 23.06.2017 na  zasadanie obecného zastupiteľstva 
  21.06.2017
 • Východoslovenská distribučná, a.s. oznamuje občanom, že 26.06.2017 bude prerušená dodávka elektriny v celej obci od 07:00 do 17:30  a 27.06.2017 bude prerušená dodávka elektriny v celej obci od 07:00 do18:30 
  05.06.2017
 • Východoslovenská distribučná, a.s. oznamuje občanom, že 21.06.2017 a 22.06.2017  bude prerušená dodávka elektriny v celej obci od 07:00- 18:30. 
  31.05.2017