Malé podnikanie
Podvihorlatské noviny

Aktuality Obecného úradu v Kamienke

Plán činnosti vo Vojenskom obvode Valaškovce na mesiac December 2012

Pozvánka na novembrové zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Pozvánka na oktróbrové zasadunie Obecného zastupiteľstva

Plán činnosti vo VVP Vaľaškovce v mesiaci október

September vo Vihorlatských vrchoch (VVP Vaľaškovce a Poruba pod Vihorlatom)

 Súťaž v kompostovaní

Upozornenie polície o návštevách neznámych osôb

Upozornenie polície o telefonátoch neznámych osôb 

Pozvánka na júlové zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Výcvik vojsk vo vojenskom priestore Vaľaškovce - júl 2012

Výcvik vojsk vo vojenskom priestore Vaľaškovce v mesiaci jún

 Zber obnoseného šatstva

Zmluva o odpredaji hnuteľného obecného majetku a podpis príslušnej Zmluvy

Pozvánka na májové zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Výcvik vojsk vo vojenskom priestore Vaľaškovce v mesiaci máj

Povolenie na odchyt túlavých psov

Zmluva o odchyte túlavých psov v obci

Pre turistov sa od 1.Júla 2012 otvoria aj Vihorlatské vrchy

Výcvik vojsk  vo vojenskom priestore Vaľaškovce v mesiaci apríl

Koncept Územného plánu obce Kamienka

Oznámenie o verejnom prerokovaní Územného plánu obce Kamienka

Zasadnutie Obecného zatupiteľstva v Kamienke 23.3.2012

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kamienke 24.2.2012

Výcvik vojsk vo vojenskom priestore Vaľaškovce v  mesiaci február

Harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu v roku 2012

Dohoda o absolvenstskej praxi v roku 2012

Výcvik vojsk vo vojenskom priestore Vaľaškovce

Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť.

 Výzva na predloženie cenovej ponuky v rámci prieskumu trhu na zhotovenie diela: Vybudovanie vodozadržných opatrení pre obec Kamienka

Dodatok k Zmluve č. 41/067/10 o úvere s Dexiou banka Slovensko

Dodatok k Zmluve č. 41/068/10 o úvere s Dexiou banka Slovensko