Malé podnikanie
Podvihorlatské noviny

Register zmlúv, faktúr a objednávok Obecného úradu v Kamienke

Zoznam Objednávok

Zoznam nových faktúr nájdete na stránke https://www.rzof.sk/kamienka_humenne, 

Zoznam všetkých vydaných faktúr od roku 2011 nájdete na stránke :https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/kamienka_humenne/1?prehladId=1&&SortByColumnName=d_zaevidovania desc