Štatistické údaje o obci

 

Výsledky Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011 v obci Kamienka (SODB 2011)

 

XLS formátŠtatistické údaje

Historický vývin počtu obyvateľov Kamienky

Historický vývin počtu obyvateľov Kamienky

Zloženie obyvateľstva Kamienky

Zloženie obyvateľstva Kamienky

Počet trvalo obývaných domov v Kamienke

Počet trvalo obývaných domov v Kamienke

Percentuálny podiel trvale obývaných domov podľa obdobia výstavby v Kamienke

Percentuálny podiel trvale obývaných domov podľa obdobia výstavby v Kamienke