Zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Zápisnice zo zasadnutí OZ v roku 2020
 
 
 
Zápisnice zo zasadnutí OZ v roku 2019
 
 
 
Zápisnice zo zasadnutí OZ v roku 2018
 

  
Zápisnice zo zasadnutí OZ v roku 2017

Uznesenie 5/6/2017

Uznesenie 2/4/2014 

Uznesenie 1/4/2017 a 1/5/2017

Uznesenie 5/6/2016

 

                                                               Zápisnice zo zasadnutí OZ v roku 2016

 

 

  •                                              Zápisnice zo zasadnutí OZ v roku 2013

 

                                              Zápisnice zo zasadnutí v roku 2011


Zápisnice zo zasadnutí v roku 2010      

Zápisnice zo zasadnutí v roku 2009

 

Zápisnice zo zasadnutí v roku 2008

Zápisnice zo zasadnutí v roku 2007

Zápisnice zo zasadnutí v roku 2006

 

Zápisnice zo zasadnutí v roku 2005

Zápisnice zo zasadnutí v roku 2004

Zápisnice zo zasadnutí v roku 2003