Futbal

Prehľad futbalových výsledkov

Zrejme najpopulárnejším športom v našej obci je futbal. Viac-menej pravidelne sa tu hráva organizovane už od 50-tych rokov minulého storočia. Športoví pamätníci si asi pamätajú, že prvé ihrisko stálo na dosť nezvyčajnom mieste zvanom na Močari (pre mladšiu generáciu je to medzi Sosninou a Ptavmi-fotografia č.1).

Vhodnejšie a hlavne dostupnejšie miesto pre futbalové ihrisko bolo neskôr vytvorené v miestnej časti na Riňoch (fotografia č.2,3). Pre mladších priaznivcov futbalu je namieste vysvetliť, že to bolo v miestach, kde v súčasnosti býva rodina Kuncová, Ľubiščáková a Mesárošová. Futbal sa tam hral od roku 1963 do sedemdesiatych rokov. Ihrisko bolo dobré, len keby nebolo potrebné tak často volať „voda !“ – to znamenalo, že lopta po silnejšom kope už sa „kúpala“ v Rike a neraz , hlavne v jarnom období, sa stali prípady, keď sa musela chytať až pri niektorom z mostov.

Ihrisko na Močari (50. roky)
Ihrisko na Močari (50. roky)

Horný rad:
František Griger, Andrej Škuba, Ján Škuba (Konacko)

Stredný rad:
Štefan Hojdan

Dolný rad:
Štefan Rudik, Štefan Lubišcak, J. Grišcík, Michal Camák, S. Pavlišin
Ihrisko na Riňoch (60. roky)
Ihrisko na Riňoch (60. roky)

Stredný rad:
Štefan Parov, Michal Zuščák, Jozef Škuba, Ján Zužov, Ján Milčík

Celkom vpravo:
vtedajší predseda TJ KAMIENKA – Jozef Knap
Ihrisko na Riňoch z roku 1964
Ihrisko na Riňoch z roku 1964

Horný rad:
Ján Kerekanič, Juraj Ľubiščák, Ján Vaceľ, Ján Milčík, Ján Zužov, Andrej Sus, Jozef Knap

Dolný rad:
Ján Parov, Michal Bláha, František Franek, Jozef Ďuďa, Jozef Škuba
Ihrisko pred dedinou sezóna - 90-te roky
Ihrisko pred dedinou sezóna - 90-te roky

Horný rad:
Dušan Vaceľ, Ján Beľančin, Jozef Ledinský, Milan Poľačko, Štefan Hojdan, Ján Sojčak, Ján Minich

Dolný rad:
Slavomír Kocik, Marián Beľančin, Benjamín Bláha, Dzurko František, Marián Kurej
Ihrisko pred dedinou sezóna 2002/2003
Ihrisko pred dedinou sezóna 2002/2003

Horný rad:
Jozef Švik, Ján Belančin, Ján Kerekanič, źubomír Žinčák, Jaroslav Vrzaň, Marek Bežančik, Drahoslav źubiščak, Dušan Zužov, Michal Nadžady

Dolný rad:
Benjamín Bláha, Jozef Žinčák, Štefan Rudik,Peter Milčík,Miroslav Mažerik
Ihrisko pred dedinou sezóna 2003/2004
Ihrisko pred dedinou sezóna 2003/2004

Horný rad:
Jozef Švik, Dušan Zužov, Ivo Holp, Daniel Pľuta,Marián Hudák,Branislav Burda, Peter Dobda, František Galica st., Štefan Hojdan

Dolný rad:
Tomáš Karas, Matúš Bučko, Štefan Rudik, Benjamín Bláha, Michal Balog, František Galica ml., Ján Kerekanič
Žiaci Kamienky - finalisti Turnaja v malom futbale v Zubnom 2004
Žiaci Kamienky -finalisti Turnaja v malom futbale konaného v Zubnom –jún 2004

Horný rad:
Tomáš Švik, Marián Kolesár, Ján Škuba, Tomáš Jenco,Norbert Potaš, Jozef Švik – tréner

Stredný rad:
Matej Potaš, Jaroslav Pavlisko

Dolný rad:
Michal Rudik, Jaroslav Kurilla, David Skrip, Matej Karas,Tomáš Kolesár, Tomáš Blišák, Tomáš Karas, Ján Kolesár

Vzhľadom na výstavbu rodinných domov na Riňoch, museli sa futbalisti sťahovať na nové miesto –tentoraz na Záhumienky pod Dúbravu . Ihrisko bolo kvalitné, trocha mäkkší terén oproti predchádzajúcemu, ale zasa malo jednu nevýhodu – lopta dosť často lietala do humien Škubových alebo Blahových, čo ale neprospievalo úrode ovocných stromov v týchto záhradách. Keďže v tom čase poľnohospodári obhospodarovali intenzívne každý kus pôdy a ihrisko bolo prakticky v strede družstevných lánov, muselo byť presťahované do iných miest. Nové miesto bolo určené na Dlhú – asi 200 metrov južne od obecného cintorína. Objektívne povedané, nebol to najšťastnejší výber, ihrisko bolo dosť krátke aj úzke, hrboľaté a tvrdé – ale hral sa na ňom dobrý futbal (aj keď občas veterný!). V tej dobe pravidelne za nás hrávali aj vojaci humenskej posádky!

Po tomto období v osemdesiatych rokoch bolo nájdené ďalšie – lepšie miesto. Ihrisko bolo premiestnené do terajších priestorov na začiatok obce – poniže rodinného domu Boberových. (fotografie č.4,5,6) Tu naši futbalisti dosiahli aj najväčšie úspechy kamienskeho futbalu, akým bolo semifinále XXII. Ročníka Pohára RHODIA a ObFZ Humenné alebo najčerstvejší úspech našich žiakov, ktorí v júni nielenže skončili na 2. mieste v turnaji v malom futbale v Zubnom, ale v teraz skončenej sezóne skončili na 1. mieste (viac informácií nájdete v časti Tabuľky a výsledky).

V súčasnosti z dôvodu rozširujúcej sa výstavby v obci dochádza k ďalšiemu premiestňovaniu ihriska, dúfajme, že poslednému . Začína sa budovať nové ihrisko v časti pod Ľiščejovou (fotografia č.7,8). Ako je z fotografií vidno, zatiaľ sú vykonané iba zemné práce, ale veríme že po dokončení si budú môcť nielen naši, ale aj cudzí futbalisti povedať – v takom malebnom prostredí sme futbal ešte nehrali ! Držme teda všetkým priaznivcom aj zodpovedným za výstavbu ihriska palce, aby najnovšie ihrisko bolo aj najkrajšie a aby sa na ňom hral futbal, ktorý by priťahoval rovnako mladých ako starších priaznivcov kamienskeho futbalu.

História kamienskeho futbalu očami amatérskych fotografov
História kamienskeho futbalu očami amatérskych fotografov
Ocenenia
Ocenenia kamienských futbalistov v slávnostnej vitríne v miestnom pohostinstve
Ocenenia kamienských futbalistov v slávnostnej vitríne v miestnom pohostinstve
Ocenenia kamienských futbalistov v slávnostnej vitríne v miestnom pohostinstve
Ocenenia kamienských futbalistov v slávnostnej vitríne v miestnom pohostinstve
Ocenenia kamienských futbalistov v slávnostnej vitríne v miestnom pohostinstve
Jarný pohľad na novobudované futbalové ihrisko Pod Ľiščejovou
Jarný pohľad na novobudované futbalové ihrisko Pod Ľiščejovou
Jarný
Jarný pohľad na novobudované futbalové ihrisko Pod Ľiščejovou