Kontakty

Toto webové sídlo www.kamienka.sk spravuje Obec Kamienka je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Kamienka 

Adresa:
Obec Kamienka
Kamienka 143
067 83 Kamenica nad Cirochou
okr. Humenné

IČO: 00323110

DIČ: 2021232664

Samosprávny krajPrešovský
OkresHumenné 
RegiónHumenné 
Počet obyvateľov: 546
Rozloha: 540 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1451

Všeobecné informácie: obeckamienka143@gmail.com
Podateľňa: obeckamienka143@gmail.com
Starosta:  starosta@kamienka.sk
Informácie o napĺňaní webového sídla: obeckamienka143@gmail.com

Sekretariát: 
Mobil:
 +421 (0)911 340 707 (sekretariát)
Mobil:  +421 (0)917 945 429 (starosta obce)

E-mail: obeckamienka143@gmail.com

Kompetencie:
Obec Kamienka je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Kamienka je zriadený na Spoločnom obecnom úrade Ptičie, so sídlom: Mestský úrad Humenné, Kukorelliho 34, 066 01 Humenné.

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk

webex.sk
Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika

e-mail: info@webex.sk

  Úradné hodiny
  Pondelok 08:00 - 15:00
  Utorok 08:00 - 15:00
  Streda 08:00 - 15:00
  Štvrtok 08:00 - 15:00
  Piatok 08:00 - 15:00

  Obedňajšia prestávka: 12:00 - 13:00

  Tel. číslo: 0911 340 707 (sekretariát)

  Tel. číslo: 0917 945 429  (starosta obce)

  E-mail: obeckamienka143@gmail.com

  Kalendár
  Kalendár zvozu odpadu
  Kalendár odvozu odpadu