SlovenskýEnglish

Úvod

ODVOZ ODPADU

 • Komunál
  01. AUG 2024
  Štvrtok
 • Plasty
  22. AUG 2024
  Štvrtok
 • Papier
  31. OKT 2024
  Štvrtok
 • Sklo
  05. SEP 2024
  Štvrtok
KAMIENKA Počasie

ÚRADNÁ TABUĽA

OBEC Kamienka

Hoci sa v našej obci neuskutočnil archeologický prieskum, oprávnene môžme predpokladať osídlenie tejto oblasti už v období pred narodením Krista. Dôkazom toho je, že len pár kilometrov od našej obce medzi obcami Ptičie a Kamienka, bolo v roku 1950 nájdených 236 ks strieborných mincí z obdobia Keltov. Na minciach je znázornený macedónsky kráľ Filip II, ktorý žil v rokoch 359 – 336 pred Kristom. Chronologické určenie týchto mincí sa viaže na ich zaradenie do okruhu keltsko-dáckeho mincovníctva , ktoré spadá do obdobia približne 250 rokov pred narodením Krista, kedy boli pravdepodobne ukryté do zeme.