SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Úradná tabuľa

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 8)
Názov Popis Dátum
Návrh Rozpočtu na rok 2024 s výhľadom na roky 2025 a 2026 - 23.11.2023
NÁVRH VZN č. 3/2023 obce Kamienka o miestnej dani z nehnuteľností na území obce Kamienka - 23.11.2023
NÁVRH VZN č. 2/2023 obce Kamienka o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - 23.11.2023
Návrh Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kamienka na 1. polrok 2024 - 23.11.2023
NÁVRH VZN č. 4/2023 o vyhlásení záväznej časti Zmien a doplnkov č. 1 spoločného Územného plánu obcí Kamenica nad Cirochou a Kamienka pre k.ú. Kamienka, ktorým sa vy - 21.11.2023
Oznámenie o úmrtí poslanca obecného zastupiteľstva a nástup náhradníka - 13.11.2023
Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby „Kamienka – Rekonštrukcia vodovodu“ - 13.11.2023
Návrh - Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Kamienka na 2. polrok 2023 - 28.09.2023
Generované portálom Uradne.sk