Profil verejného obstarávateľa

Obec Kamienka je verejným obstarávateľom podľa § 6 ids. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Identifikačné údaje:

Názov organizácie: Obec Kamienka
Sídlo: Obecný úrad Kamienka, Kamienka 143, 067 83 Kamenica nad Cirochou
IČO: 00323110
DIČ: 2021232664
Štatutárny zástupca: Ing. Benjamín Blaha, starosta obce
Webové sídlo: www.kamienka.sk

Podlimitné zákazky

Nadlimitné zákazky

Prieskum trhu

Úradné hodiny
Pondelok 08:00 - 15:00
Utorok 08:00 - 15:00
Streda 08:00 - 15:00
Štvrtok 08:00 - 15:00
Piatok 08:00 - 15:00

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 13:00

Tel. číslo: 0911 340 707 (sekretariát)

Tel. číslo: 0917 945 429  (starosta obce)

E-mail: obeckamienka143@gmail.com

Kalendár
Kalendár zvozu odpadu
Kalendár odvozu odpadu