Zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Zápisnice a uznesenia zo zasadnutí OZ v roku 2023

Zápisnice zo zasadnutí OZ v roku 2021

Zápisnice zo zasadnutí OZ v roku 2020

Zápisnice zo zasadnutí OZ v roku 2019

Zápisnice zo zasadnutí OZ v roku 2018

Zápisnice zo zasadnutí OZ v roku 2017

Zápisnice zo zasadnutí OZ v roku 2016

Zápisnice zo zasadnutí OZ v roku 2015

Zápisnice zo zasadnutí OZ v roku 2014

Zápisnice zo zasadnutí OZ v roku 2013

Zápisnice zo zasadnutí OZ v roku 2012

Zápisnice zo zasadnutí v roku 2011

Zápisnice zo zasadnutí v roku 2010

Zápisnice zo zasadnutí v roku 2009

Zápisnice zo zasadnutí v roku 2008

Zápisnice zo zasadnutí v roku 2007

Zápisnice zo zasadnutí v roku 2006

Zápisnice zo zasadnutí v roku 2005

Zápisnice zo zasadnutí v roku 2004

Zápisnice zo zasadnutí v roku 2003

Zápisnice zo zasadnutí OZ v roku 2022

 • 21.12.2022 | 0.22 Mb
 • 06.12.2022 | 0.28 Mb
  PREVOD majetok kupujúcemu – Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. Košice, z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
 • 06.12.2022 | 0.24 Mb
 • 19.10.2022 | 0.28 Mb
  ZÁMER previesť majetok kupujúcemu – Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. Košice, z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
 • 19.10.2022 | 0.23 Mb
 • 13.07.2022 | 0.43 Mb
 • 04.04.2022 | 0.24 Mb
Úradné hodiny
Pondelok 08:00 - 15:00
Utorok 08:00 - 15:00
Streda 08:00 - 15:00
Štvrtok 08:00 - 15:00
Piatok 08:00 - 15:00

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 13:00

Tel. číslo: 0911 340 707 (sekretariát)

Tel. číslo: 0917 945 429  (starosta obce)

E-mail: obeckamienka143@gmail.com

Kalendár
Kalendár zvozu odpadu
Kalendár odvozu odpadu