SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Bohatá sobota

 21.01.2021

Sobota, 25.10.2008, bola v Kamienke bohatá na akcie. O 10:00 hod. bola otvorená výstava plodov zeme, ktorú pripravila miestna organizácia Únie žien Slovenska. Pestrý výber plodov a vynikajúca dekorácia prilákalo do kultúrneho domu cez 130 návštevníkov. Vystavená bola paleta tradičnej zeleniny, ovocia, kvetov ale i netradičné plody rôznych druhov experimentálne pestovaných v našich podmienkach.

O 14:30 prijal starosta obce, Ing. Benjamín Blaha, spolu s poslancami obecného zastupiteľstva, pri príležitosti mesiaca úcty k starším, jubilantov z radov dôchodcov. Každý z pozvaných obdŕžal vecný dar a spomienkový darček. Deti z materskej škôlky pripravili pre prítomných pútavý program, ktorý vyčaril na tvárach teplý úsmev. Po malom občerstvení celodenný program pokračoval ďalej. Obecné zastupiteľstvo zvolalo na 17:00 hod. verejné zhromaždenie. Hneď v úvode bola vyhodnotená súťaž o najkrajšiu záhradku. Tohto roku si palmu víťazstva a vecný dar odniesla pani Ing. Iveta Zahorčaková. Zhromaždenie pokračovalo vystúpením starostu obce, ktorý prítomných oboznámil s pripravenými projektmi na najbližšie obdobie. Mnohými podnetnými návrhmi z radov občanov sa bude OZ zaoberať, či sa to už týka voľne pobehujúcich psov, separovaného zberu odpadov alebo autobusových spojov. 

Po skončení zhromaždenia ešte mesiac úcty k starším spríjemnili svojim vystúpením Udavčene a ľudový rozprávač Michal Guzi.

Ing. Benjamín Blaha