SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Kanón ako symbol

 21.01.2021

Pri príležitosti 65. výročia SNP v obci Kamienka bol 28.08.2009 verejnosti sprístupnený protilietadlový kanón PLK vz. 44 kalibru 85 milimetrov. Sprievodnou akciou bola aj výstava zbraníz 2.svetovej vojny zrealizovaná pracovníkmi Vojenského historického múzeazo Svidníka.

Za účelom zachovania pamiatky na časy minulé je nutné okrem ústneho a písomného podania, vytvárať u mladých obraz o minulosti aj formou pamiatok hmotných - vojenských historických pamiatok. Ako sa hovorí: „Človek nikdy nepojme toľko sluchom, ako zrakom!" V tomto zmysle bol smerovaný ajzáujem obce umiestniť tento historický exponát ako symbol ťažkých bojov zaslobodu.

Mladé generácie často pod vplyvom materialistického ponímania života, opomínajú ideály, pod krídlami ktorých sa armády vlastencov, osloboditeľov, predierali čiernymi mračnami, ktoré v histórii tak často pohlcovali náš národ. Naši otcovia, dedovia, ktorí boli priamo spojení sudalosťami historickými a na vlastnej koži pocítili, čo je to nasadiť život, nie za materiál, nie za peniaze, ale za vieru, ideu, si po celý svoj životvážili slobodu a mier. Tieto ich skúsenosti by mali byť predávané na vedomie nasledujúcim generáciám. Žiaľ súčasnosť a skutočnosť je úplne odlišná. Dnešnú mládež len zriedkakedy zaujíma tá, či oná epizóda vojenských dejín, čo je však z hľadiska súčasného chápania života úplne jasne vysvetliteľné. Snahou obce je aj týmto malým gestom nájsť odozvu v živote tých, ktorým je minulosť ľahostajná.

Aktu sprístupnenia tohto už múzejného dela sa zúčastnili starosta obce Ing. Benjamín Blaha a poslanci OZ, vedúci múzejného oddelenia Svidník Mgr. Adrián Latta, členovia základných organizácii SZPB, ÚŽS, ZŤP a mládež. Najväčší záujem bol samozrejme o zbrane z 2. svetovej vojny.

Benjamín Blaha