SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Zatraktívnenie prostredia Pod Briskom

 20.01.2021

V súčasnej hektickej dobe aj na dedinách prevláda subjektivizmus a málo ochoty urobiť niečo pre verejný osoh. Potešil ma nápad členov poľovníckeho združenia Jazvec z Kamienky týkajúci sa zatraktívnenia prostredia Pod Briskom, v katastri obce, pri potoku Rika. V minulosti to bolo vyhľadávané miesto pre oddych nielen pre miestnych občanov ale aj pre turistov. Krásna lúčka, studnička, čistá voda v potoku. Možnosť oddychu a športu v malebnom prostredí pri dedine. Čas nezáujmu však zanechal hlboké stopy na krajine. Lúka sa zmenila na tŕnim zarastené územie. 

Prinavrátiť minulú podobu a naspäť oživiť a sprístupniť oddychové miesto pre občanov sa rozhodla skupina dobrovoľníkov pri poľovníckom združení Jazvec, urbariát a s podporou obce postaviť pri studničke aj malú chatku, ktorá bude slúžiť verejnosti. To, že táto myšlienka oslovila širší okruh verejnosti svedčí aj to, že hneď prvej brigády sa v hojnom počte zúčastnili členky Únie žien v Kamienke. Za jedno popoludnie sa celý priestor a prístupová cesta vyčistili od náletového krovia a pripravila sa chatka na zakrytie. Na krytinu poskytne dotáciu obec. Touto cestou vyslovujem poďakovanie predsedníčke Únii žien, Oline Mastiľakovej, celému výboru a predovšetkým členkám, ktoré obetovali svoj čas v prospech verejného záujmu. Poďakovanie patrí aj chlapcom z poľovného združenia, pretože bez ich myšlienky a súhlasu urbárskej spoločnosti, by realizácia projektu nebola možná..
Obec víta a spolupracuje pri každej aktivite, ktorá má pozitívny verejný dopad. Som rád, že ľudia si čoraz viac aj na dedine uvedomujú, že len kolektívne sa dajú plánovať a realizovať veľké ciele. Akákoľvek snaha jednotlivca bez aktívnej podpory občanov je odsúdená na neúspech.

Ing. Benjamín Blaha,
starosta obce