SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Čarovné popoludnie v Kamienke

 21.01.2021

Už tretí rok sa snaží obec Kamienka v spolupráci s miestnou organizáciou Únie žien Slovenska pripomenúť občanom blízkosť Vianoc programom určeným pre všetky vekové kategórie.

Tohto roku v piatok 4.decembra sa stretla na námestí pred kultúrnym domom skoro celá dedina a nechýbali ani rodáci z blízkeho okolia. Už o 13.00 hodine starosta obce, Ing. Benjamín Blaha, spolu s predsedníčkou ÚŽS, Oľgou Mastiľakovou, otvoril výstavu vianočných dekorácii. Tohtoročná výstava bola skôr zameraná na širokú paletu Mikulášov, spojená so súťažou o najkrajšiu vlastnoručne zhotovenú ikebanu. Návštevníci výstavy okrem vizuálneho zážitku mali možnosť aj ochutnať kapustnicu, ktorú pripravili ženy z ÚŽS. Tým starším nad 65 rokov obec pripravila vianočný balíček v podobe vianočných kolekcii a saloniek.

Najočakávanejšia bola 18-sta hodina, keď starosta obce spolu s poslankyňou OZ Milkou Blišakovou oznámili  deťom, že možno do obce zavíta aj Mikuláš. Túžba deti sa naplnila a na koči s konským záprahom ozaj prišiel Mikuláš ale aj spolu s čertom. Privítal ich kolotoč pesničiek, básničiek a riekaniek. Stovka detí bola odmenená krásnym balíčkom. Tí starší mali možnosť ochutnať vynikajúci vianočný punč. Radosť tých najmenších nemala konca kraja a tá umocňovala spokojnosť organizátorov ale bola aj signálom, že podobné akcie majú svoj význam v spoločenskom živote dediny.

Vďaka patrí aj sponzorom, ktorí každoročne pomôžu obci zakúpiť darčeky pre najmenších.

Ing.Benjamín Bláha
Starosta obce