SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Slávnostné otvorenie nového školského roku v MŠ Kamienka

 21.01.2021

2. septembra, v doprovode svojich rodičov, nastúpilo k slávnostnému otvoreniu 14 škôlkarov. Privítal ich personál materskej školy spolu s pani učiteľkou, starosta obce a predsedníčka Únie žien v Kamienke. Učiteľka Anna Škubová, ktorá je poverená riadením MŠ, uviedla malých škôlkarov do vynovených priestorov. Starosta obce, Ing. Benjamín Blaha, pozdravil všetkých prítomných, predovšetkým malé deti a poinformoval rodičov o úpravách, ktoré v priebehu prázdnin obec v škôlke urobila. Boli vymaľované všetky miestnosti a kuchyňa, zakúpené nové posteľné príslušenstvo a urobia sa ešte aj úpravy v sociálnych zariadeniach. V priebehu mesiaca september sľúbil riaditeľ odštepného závodu VLaM v Kamenici n/Cir., Ing. Anton Bodnár, opraviť deťom kolotoč a postaviť drevený vláčik ako novú atrakciu do detského ihriska. Predsedníčka Únie žien, Olina Mastiľaková priniesla deťom ako sponzorský dar nový DVD prehrávač v hodnote 2000 Sk, ktorý bude slúžiť ako náučná pomôcka. Televízor deťom daroval Ing. Viliam Slaminka z Humenného. Predsedníčka Zväzu telesne postihnutých, Agnesa Fecenková prisľúbila deťom didakticko- naučné pomôcky v hodnote 1200 Sk. V školskom roku 2008/09 je prihlásených do MŠ 17 deti.

Ing. Benjamín Blaha