SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Pracovné stretnutie starostov s poslankyňou NR SR Ing. Jarmilou Tkáčovou

 21.01.2021

Dňa 9. 6. 2008 sa na Obecnom úrade v Kamienke uskutočnilo pracovné stretnutie starostov obci, ktorých katastre susedia s Vojenským obvodom Valaškovce, s poslankyňou NR SR za SDKU-DS a členkou výboru pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody Ing. Jarmilou Tkáčovou. Cieľom stretnutia bolo oboznámiť sa s problematikou a hľadať možnosti ako umožniť využívať verejnosti aj vojenské lesy. Zákon 326/2005 Zb. z. o lesoch a hlavne §30, odst.3., ktorý hovorí o tom, že využívanie lesov verejnosťou sa nevzťahuje na vojenské lesy. Tvrdosť tohto paragrafu pocítili hlavne občania susediacich obcí, no aj turisti a cykloturisti, pretože VLaM SR začali prostredníctvom súkromnej firmy SLS-servis lesy, stráž, s.r.o., tvrdosť tohto paragrafu aj nekompromisne uplatňovať. Občania svoju nespokojnosť tlmočia predstaviteľom samospráv a tí v snahe nájsť riešenie postupovali samostatne čo neviedlo k hmatateľným výsledkom. Každý z prítomných starostov oboznámil pani poslankyňu s existujúcim stavom, sťažnosťami svojich občanov a možnosťami riešenia uvedeného problému. Zhoda všetkých zúčastnených je v tom, že je potrebné iniciovať zmenu zákona o lesoch hlavne paragrafu, ktorý zakazuje verejnosti vstup do vojenského lesa. Pani poslankyňa navrhla, aby starostovia iniciovali poslanecký prieskum a aby sa všetci členovia výboru pre pôdohopodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody mali možnosť presvedčiť o nezmyselnej tvrdosti zákona a vypočuť si zainteresované strany priamo na mieste. Odborné diskusie môžu viesť odborníci na pôde parlamentu, avšak vyvolať túto diskusiu musí niekto z dola.

Ing. Benjamín Blaha