SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Zákon je nezmyselne tvrdý

 20.01.2021

V pondelok 9. júna sa na Obecnom úrade v Kamienke uskutočnilo pracovné stretnutie starostov obcí, ktorých katastre susedia s Vojenským obvodomValaškovce, s poslankyňou NR SR za SDKÚ-DS a členkou výboru pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody Ing. Jarmilou Tkáčovou. Cieľom stretnutia bolo oboznámiť sa s problematikou a hľadať možnosti ako umožniť verejnosti využívať aj vojenské lesy. Zákon č. 326/2005 Z.z.o lesoch a hlavne § 30, odst. 3., hovorí o tom, že využívanie lesov verejnosťou sa nevzťahuje na vojenské lesy. Tvrdosť tohto paragrafu pocítili hlavne občania susediacich obcí, no aj turisti a cykloturisti, pretože VLaM SR začali prostredníctvom súkromnej firmy SLS servis lesy, stráž, s.r.o., tvrdosť tohto paragrafu aj nekompromisne uplatňovať. Občania svoju nespokojnosť tlmočia predstaviteľom samospráv a tí v snahe nájsť riešenie postupovali samostatne, čo neviedlo k výsledkom. Každý z prítomných starostov oboznámil poslankyňu Tkáčovú s existujúcim stavom, sťažnosťami svojich občanov a možnosťami riešenia problému. Zhoda všetkých zúčastnených je v tom, že je potrebné iniciovať zmenu zákona o lesoch hlavne paragrafu, ktorý zakazuje verejnosti vstup do vojenského lesa. Pani poslankyňa navrhla, aby starostovia iniciovali poslanecký prieskum a aby sa všetci členovia výboru pre pôdohopodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody mali možnosť presvedčiť o nezmyselnej tvrdosti zákona a vypočuť si zainteresované strany priamo na mieste. Odborné diskusie môžu viesť odborníci na pôde parlamentu, avšak vyvolať túto diskusiu musí niekto zdola.

Ing. Benjamín Bláha,
starosta obce Kamienka